اتمک (2)

از اتمک یاد میگیرم...

" من یکی از خوشبخت ترین کسانی هستم که فرزند به دنیا می آورند. یک پزشک بخت دارد که در یک لحظه ی جادویی، زندگی به کسی ببخشد، من بخت آن دارم که ببینم زندگی هر روز با پرسش ها، تفکرات و دوستی ها تجدید حیات می شود. "

 

" فقط برای امروز

                       خشمگین نخواهم شد

فقط برای امروز

                      نگران نخواهم شد

فقط برای امروز

                      کارم را صادقانه انجام خواهم داد

فقط برای امروز

                      نسبت به اطرافیانم و

                      نسبت به همه موجودات زنده مهربان خواهم بود

فقط برای امروز

                     برای همه عنایات و برکات خداوند

                     سپاسگزار خواهم بود. "

/ 1 نظر / 10 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم به به چه خبرهای خوبی اینجاست تولد البرز عزیز مبارک.(دیدی چه زود گذشت !!!!) امیدوارم سالهای خوب یکی بعد از دیگری سپری بشوند. تولدت مبارک خانم گل. یهکسال دیگر هم تجربه اندوختی. و مهد رفتن تارای نازنین که جهشی عمده در زندگیش محسوب میشه مبارک. همیشه خوب و خوش باشید.[گل]