/ 3 نظر / 8 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم قیافه شون رو . یعنی فقط کم مونده بود شما دوتا خوشمزه برین اسکی.[ماچ] وقتی مامان میشی همه چیز برات ممنوعه.[گریه]

سارا پارسی

فرشته ای در برف و گلی در برگ همه زیبایی های جهان و دیگر هیچ...

دینا

سلام، باور نمی کنم مامان شدی اون هم دوبار! خیلی خوردنی هستند.چه می کنی؟