خاله سارای بم

 

"خانه، آسمان، آجر،رودخانه، خورشید... زلزله شد... مامان مرده... بابا مرده... عمو مرده..."

 جمله ای که کودک بمیدرباره ی نقاشی اش گفته.

بالاخره خاله سارا رواز نزدیک دیدم؛ خانم جوانی که از اولین روزها پس از زلزله ی بم برای کمک به بچه هایبم به اونجا رفته و حالا به قول خودش صد تا بچه داره. " انجمن نیکوکاری رهاورد مهرو دانش" با زحمات خاله سارا و بقیه ی دوستان شون شکل گرفته و " تا هر زمانیکه کودکان بم نیاز به حمایت و یاری داشته باشند در کنارشان خواهد بود." همه ینیازهای این بچه ها مهم هستند. مثلا در حال حاضر کلاس های NVC برای مربیان گذاشتهشده و بزودی به خود بچه ها هم آموزش داده میشه.

خاله سارا درباره یتربیت بچه هام بهم گفت " خوبه یک سینی مثل سینی سفره های قدیم داشته باشیم که همهجور نگاه و روش تربیتی در اون وجود داشته باشه و در شرایط و زمان مناسب از هرکدوماستفاده کنیم به شرطی که "مخصوص خونه ی خودم" شده باشه... در این صورت دیگه نگرانییوجود نخواهد داشت." البته حرف معقولیه ولی موضوع اینه که خود این پروسه بسیار زمانبر و مشکله؛ از آشنایی با تئوری های موجود گرفته تا بومی شدنش!

خلاصه که خاله سارایدوست داشتنی، خدا قوت. فکر میکنم هیچ چیزی تو دنیا به اندازه ی کاری که شما و امثالشما می کنید رضایت و لذت نداره. امیدوارم یه روزی بهتونبپیوندم

پ.ن. انجمن نیکوکاریرهاورد مهر و دانش دست شما یاران را که موجب پایداری انجمن و دلگرمی و پیشرفتکودکان این سرزمین هستید، به گرمی می فشارد.

حساب شماره 285410045بانک تجارت شعبه دولتی کد 400

به نام انجمننیکوکاری رهاورد مهر و دانش

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید