قایم موشک

دو تا پای کوچولوی خاکی از زیر پرده زده بیرون! سایه ی هیکل یک آدم کوچولو هم پشت پرده ی حریر ضخیم وول می خورد و منتظر است که من پیدایش کنم... من هم ادای ندیدنش را در می آورم! اما دلم دارد پر می کشد که بپرم بگیرمش و فشارش دهم به قلبم و ببوسم وببویم اش... بخصوص آن پاهای چرک کوچولو را!

/ 1 نظر / 13 بازدید