شیرین زبانی های البرز

- از اینا می خوام ... از این ابیذا (هویجا) ... هویجا تندا .

که البته منظورش خیارشور بود!

----------------------------

- با دیقو (چاقو) له لورده کردم!

: چی رو؟

- پنی یو! (پنیر رو)

----------------------------

اسم فامیلش رو یاد گرفته و می دونه که ما هم خوش خوشانمون میشه! گاهی به خودش " آقا س." و به تارا "خانوم س." می گه و ما می خندیم.

یاد پدرم هم بخیر. دومین سال هم گذشت و " ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را ".

/ 2 نظر / 14 بازدید
nc

مریم جان یه کم زودتر بنویس بابا!!