یک روز زندگی

امروز بچه ها را از مهد معاف کردم و بردم شان کاخ گلستان. نشان دادم به خودم که زنده ام هنوز! با تاکسی رفتیم و با مترو برگشتیم. و سخت نبود اصلا! قرار است تا ٣ خرداد برنامه هایی برای بچه ها باشد؛ ما به نمایش عروسکی صبح نرسیدیم و تا نوبت بعدازظهر خیلی مانده بود. اما مجموعه ای از عروسک های قدیمی -بعضی قاجاری- را دیدیم: وروره جادو، سمندون دیو، دیو دو شاخ و سه شاخ و مبارک و... . عکس هایی از کودکان قاجار هم بود:

و قدم زدن در باغ بهشتی کاخ، و خوردن آش رشته و آش دوغ محلی که در غرفه ی عشایر فارس پخته می شد، لذت بود!

تارا و البرز چاپ دستی روی پارچه را هم تجربه کردند. شابلون البرز طرح بز باستانی بود و شابلون تارا طرح گل شاه عباسی که از روی کاشی های کاخ گلستان برداشت شده بود. تصمیم دارم ازشان کیف درست کنم. 

این باید سردر تالار عاج باشد اگر جای شیرهای ورودی را تغییر نداده باشند. تارا و البرز امروز کنار همین شیرها بازی کردند و بهشان دست کشیدند! 

/ 3 نظر / 83 بازدید
پوپک

آفرین به تو مامان فعال

مامان دیبا و پرند

سلام دوستم روزت مبارک مامان مهربون.[قلب]

مامان کوروش

چه عالی! اینبار خواستی از این کارها بکنی حتما به من خبر بده من هم مرخصی می گیرم و میام!