دلی دارم و حسرت ...

پر پرواز ندارم اما
دلی دارم و حسرت درناها

ب. رفته سفر، کویر، دیدن درناهایی که از سرما فرار کرده اند. درناهای مهاجر آمده اند به این گوشه ی گرم زمین.
و من دلم تنگ است، برای کویر، برای سفر، برای بی خیال رفتن، بی مقصد رفتن دنبال درناهای مهاجر آزاد ...
ولی به جایش  نشسته ام اینجا روبروی این صفحات شلوغ، در همهمه ی بازی با بچه ها و دیو و دلبر دیدن، برای شماها می نویسم که دلی دارم و حسرت درناها...

/ 5 نظر / 27 بازدید
سارا

و چقدر بدم می آید از اینکه بگویند و بگویم در این حالت که همهمه این کودکی ها بهتر است یا ... هرچیزی جای خودش را دارد و درناها هم

نیلوفر

باز خوبه که یکی میره و میبینه .... میاد برات تعریف میکنه مریم میدونی هوس دیدن دیو و دلبر کردم ... شاید این آخر هفته ببینم ... اگه وقت بشه

نیلوفر

باز خوبه که یکی میره و میبینه .... میاد برات تعریف میکنه مریم میدونی هوس دیدن دیو و دلبر کردم ... شاید این آخر هفته ببینم ... اگه وقت بشه

سایه

این روزها منم خیلی دلم تنگه برای رهایی از همه فکرها و...برای سفر بی دغدغه..برای رفتن ورفتن ورفتن...