البرز و تارای وحشتناک

غافلگیرشدیم. البرز با صورت و لباس پر از خرده مو از دستشویی در آمد و چتری اش دیگر وسط نداشت، در حد کچل تقریبن! این هم صحنه جرم:

موی البرز

این هم از هالووین:

هالووین

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم چه می کنه این البرز خان.[خنده]