تخمرغ دوست داشتنی من!

خودشو گوللله کرده نصف شبی، اومده تو بغل من. درست اندازه ی بغلمه هنوز. می گم توپ من شدی؟ می گه " نه، تخمرغت شدم! " من؟ غش و ضعف و مااااچ طبعن!

/ 13 نظر / 46 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

طبعن ما هم طبعن دوتا بوووس می خوایم ولی طبعن شما رو نمی بینیم!!

marjan

این تخم مرغ را حسابی بچلون عوض من که خوردنی شده. بووووس

marjan

این تخم مرغ را حسابی بچلون عوض من که خوردنی شده. بووووس

marjan

این تخم مرغ را حسابی بچلون عوض من که خوردنی شده. بووووس

مامان

خدااااااای من چه عشقی کردی!!!!