شب زنده دارم

نزدیک دو هفته ست که شبا خوابم نمیبره و همش می خوام بازی کنم. مامان و بابا رو هم بیدار نگه میدارم٬ حوصلم سر میره خب! مامان هم بهانه گیر آورده و میگه دلیل تاخیر آپدیت شدن وبلاگام همینه!

دندونام دیگه دیده میشه و حسابی تیز شده. چند بار دست مامان و مامان فخری رو گاز گرفتم. خاله مهسا برام مسواک و چند تا لباس خواب فرستاده. مسواک خیلی چیز عجیبیه. مامان همش میده دستم. منم میکنم تو دهنم و با تعجب درش میارم! ... هنوز نمیتونم بشینم اما بابا رو دستاش جوری نگهم میداره که چند لحظه به حالت نشسته میتونم بمونم.

امروز دوباره برف توی حیاط نشسته و از پشت پنجره تو بغل مامان لم میدم و نگاهش میکنم. راستی چند روزیه که کلید چراغ روی دیوار خیلی توجهم رو جلب میکنه و نمیدونم چی کار میکنم که اتاق روشن و خاموش میشه. خیلی جالبه. فقط حیف که نمیتونم بکنمش تو دهنم و بچشمش. از رو دیوار ور نمیاد!

امروز برای اولین بار مزه ی آب مرغ رو توی سوپ چشیدم. دوس داشتم. چند روز دیگه هم نوبت آب گوشته. هوووورررراااا!

تو روزای گذشته خاله نعیمه و دناجون٬ خواهرخوندم٬ روشنک جون و خاله آزاده اینا هم اومدن دیدنم. روشنک جون برام یه لباس خوشگل آورده که هنوز بزرگه برام. مامان معصومه اینا و عمه روشی هم  اومدن پیشمون. دیشب هم خونه ی دایی مامانم بودیم. تولد بود. چند روز دیگه هم تولد عمه روشی و کیانه.

فعلن خدافظ!

/ 4 نظر / 11 بازدید
نسيم

سلام اگه برات امکان داره فونت نوشته هات رو عوض کن تا بهتر ديده بشه به منم سر بزن

negar

I check out your photos, almost everyday. It looks like you have a character. I read your diary too. I love the fact that I know some of your amoos and khalehs. Why amoo Kaveh doesn’t show up and visit you…. I traveled to Kavir with your Maman and Baba couple of years ago, it still is one of my greatest memories. Did you go to Jondagh too I hope I could see you soon, hold you and kiss you (don’t worry, I know your Maman doesn’t like other people to kiss you, I promise I’ll ask your Mom before kissing you). Say hi to your Maman, Baba and Poupak

نازلی

وای تارا جون، چقدر خوشحالم کوچولو... چرا يه خبری چيزی نمی دی که اينجا راه افتاده... کلی ذوق کردم، از اين به بعد مرتب سر ميزنم به اينجا بوس فراوون از دور

نازلی

آهان راستي، مرسی از عکسهای فوق العاده ای که فرستادي... خيلی چسبيد کوچولوی خوشگلم چقدر بزرگ شدی...