Lilypie Kids Birthday tickers

Lilypie Kids Birthday tickers


روزمره...

واکسن البرز رو زدیم هفته ی پیش:MMR , هپاتیت. وزنش (خالص) 10.600 و قدش 77 سانت شده که دکترش راضی بود. طبابت دکتر بچه ها رو خیلی دوست دارم. خیلی دقت می کنه و اطلاعاتش بروزه. برای اگزمای پای البرز کرمی تجویز کرد که به سرعت داره جواب میده.

البرز ادای کلاغ پر و دودوچی چی و در میاره و کلا سعی میکنه تو بازی ها شرکت کنه. اما هنوز به جز ددر و بابا و گاهی آب (آبه  َ ) چیزی نمیگه !  ناراحت اما عوضش ب. و. س یاد گرفته و همش به ما حال میده. جاتون خالی!

من هم در تب و تاب پروژه ی جدیدی ام که گرفتم و همچنین در تب و تاب انتخابات.


مریم