Lilypie Kids Birthday tickers

Lilypie Kids Birthday tickers


در سالروز تولدم

تارای عزیزم و البرز عزیزم، به یمن وجودتون این روزها با آدم هایی آشنا شده ام - و با محیط هایی که ساخته اند-  که خیلی دوستشون دارم. و در آستانه ی سی و سه سالگی خوشحالم. و خوشحالم که اوضاع جوری شد که نوشتن این پست به سالروز تولدم افتاد! مرسی .

و مرسی بابک عزیزم؛ و ممنونم مامان نازنینم از کمک هاتون  ... من نیاز به همراهی تون داشتم در این راه و شما فراهمش کردید و حالا احساس دلگرمی و آرامش می کنم. احساس تعلق داشتن به جمعی. و دوست داشته شدن.


مریم