Lilypie Kids Birthday tickers

Lilypie Kids Birthday tickers


دست البرز خوب شد.

دست البرز رو شنبه باز کردیم. خوشبختانه زود خوب شد بدون هیچ عارضه ای. فورا دستش رو تکون داد و برای گرفتن چیزها بالا آورد. بغل کردنش راحت شد. و دمر خوابیدنش ممکن. خوشحالم.

 

تارا دوست داره همه کارهاش رو خودش بکنه. بازیای تخیلی ش هم زیادتر شده. همش می خواد حاضر بشه و میگه " می خوام برم خونه ی مادرم." برنامه های بی بی سی رو خیلی دوست داره بخصوص تویینیز و تله تابیز و ... و دیدن اونها یکی از وعده های ماست برای تشویقش به زود خوابیدن. قصه های شنل قرمزی (ورژن ساخت بنده با حذف گرگ ترسناک!) ، بز زنگوله پا، کدو قلقله زن، هانسل و گرتل قصه های این روزهامونه.

البرز با دیدن ما زود می خنده و آخر خنده ش به پایین نگاه میکنه، انگار که خجالت کشیده باشه. به تصویر خورش تو آینه هم می خنده. تو بغل بقیه زود غریبی می کنه و گریه ی شدید. بابک رو خیلی دوست داره و پشتش گریه میکنه و با شنیدن صداش هیجانزده میشه و دنبالش می گرده. امروز هم واکسنش رو زدیم. قد: 62  وزن: 7200

تارا رو هم سه هفته ی پیش برای چکاپ برده بودم دکتر. قدش 92 سانت و وزنش 13.5 کیلو بود.

من مشغول درسم برای امتحان نظام مهندسی. یعنی باید باشم!!! زیاد نمیرسم بیام این مدت. تا بعد.


مریم