Lilypie Kids Birthday tickers

Lilypie Kids Birthday tickers


خاله سارای بم

 

"خانه، آسمان، آجر، رودخانه، خورشید... زلزله شد... مامان مرده... بابا مرده... عمو مرده..."

 جمله ای که کودک بمی درباره ی نقاشی اش گفته.

بالاخره خاله سارا رو از نزدیک دیدم؛ خانم جوانی که از اولین روزها پس از زلزله ی بم برای کمک به بچه های بم به اونجا رفته و حالا به قول خودش صد تا بچه داره. " انجمن نیکوکاری رهاورد مهر و دانش" با زحمات خاله سارا و بقیه ی دوستان شون شکل گرفته و " تا هر زمانی که کودکان بم نیاز به حمایت و یاری داشته باشند در کنارشان خواهد بود." همه ی نیازهای این بچه ها مهم هستند. مثلا در حال حاضر کلاس های NVC برای مربیان گذاشته شده و بزودی به خود بچه ها هم آموزش داده میشه.

خاله سارا درباره ی تربیت بچه هام بهم گفت " خوبه یک سینی مثل سینی سفره های قدیم داشته باشیم که همه جور نگاه و روش تربیتی در اون وجود داشته باشه و در شرایط و زمان مناسب از هرکدوم استفاده کنیم به شرطی که "مخصوص خونه ی خودم" شده باشه... در این صورت دیگه نگرانیی وجود نخواهد داشت." البته حرف معقولیه ولی موضوع اینه که خود این پروسه بسیار زمان بر و مشکله؛ از آشنایی با تئوری های موجود گرفته تا بومی شدنش!

خلاصه که خاله سارای دوست داشتنی، خدا قوت. فکر میکنم هیچ چیزی تو دنیا به اندازه ی کاری که شما و امثال شما می کنید رضایت و لذت نداره. امیدوارم یه روزی بهتون بپیوندم

پ.ن. انجمن نیکوکاری رهاورد مهر و دانش دست شما یاران را که موجب پایداری انجمن و دلگرمی و پیشرفت کودکان این سرزمین هستید، به گرمی می فشارد.

حساب شماره 285410045 بانک تجارت شعبه دولتی کد 400

به نام انجمن نیکوکاری رهاورد مهر و دانش

 

 


مریم